website bouwen website ontwerp ERION Mediation & Coaching & Onderwijsadviesbureau

ERION Coaching & begeleiding


ERION-Mediation
ERION onderwijsadviesbureau
ERION onderwijsadvies
ERION onderwijsadviesbureau
ERION-Contact


ERION onderwijsadviesbureau
ERION-Contact
ERION-Overig
ERION-Links
ERION-Stitemap
ERION-ContactERION Coaching & begeleiding

Het beroepsonderwijs trekt docenten uit het bedrijfsleven aan. Dat is goed. Zo blijft de binding opleiding - werkveld behouden.


Ondanks cursussen en opleiding met betrekking tot de onderwijsbevoegdheid, is niet elke beroepsbeoefenaar vanzelf een goede docent.


ERION voorziet in (aanvullende) begeleiding van startende docenten. De begeleiding vergroot de passie voor het onderwijs. Voorkomen moet worden dat de nieuwe docent het zich te moeilijk maakt, door de bomen het bos niet ziet, uitvalt en teleurgesteld uw opleidingsinstituut verlaat. De onafhankelijke positie van een externe begeleider zorgt voor een goede vertrouwensband. Het maakt het voor de opleiding mogelijk een scherp onderscheid te maken tussen “inwerken” en “begeleiden” van de nieuwe medewerker.


Met kennis en ervaring van de praktijk wordt een individueel traject opgesteld. Onderwijs is mensenwerk. Starters kunnen door middel van begeleiding sneller effectieve en kwalitatief goede docenten worden. ERION draagt zo bij aan een inspirerend leer- en werkklimaat


Wij begeleiden docenten op basis van hun eigen initiatief. Zij zijn zelf opdrachtgever.

Ook coachen wij docenten waarbij de onderwijsinstelling opdrachtgever is.

Particulieren

Begeleiding / coaching docenten

BOUWEN AAN RESULTAAT

Coach voor studiekeuze en opleidingskeuze. Studiekeuzecoach en studiecoach voor jongeren en volwassenen.

Coach voor docenten.

Remco (43), nu een ervaren docent

“17 jaar heb ik gewerkt in de branche van mijn opleidingen. Vele functies en werkzaamheden heb ik verricht. Succesvol heb ik een auto in Europa geïntroduceerd. Gedreven ben ik het onderwijs ingegaan. Eerst via gastcolleges, het geven van cursussen bij commerciële aanbieders, een avond in de week bij deeltijdopleidingen en daarna fulltime bij twee voltijdse opleidingen.

Mijn grootste fout is geweest dat ik  vele boekenkasten ben gaan lezen. Drie jaar heb ik geen weekeinde gekend. Slechts in de zomer heb ik twee weken vakantie genomen. Ik ben al die tijd bezig geweest met het maken van onderwijs, corrigeren en feedback geven aan studenten. Een PDV - cursus is fijn, maar helpt onvoldoende om de echte balans en de juiste succesformule te vinden. Ja, studenten zuigen me nu uit. Ze waarderen me.

Van de collega’s heb ik geleerd dat zonder concessie te doen aan kwaliteit en niveau het anders kan. Ik ben gaan doceren om studenten op niveau te krijgen, zodat het echte starters zijn. Nu begeleid ik mijn studenten op een prettige wijze en heb ik weer tijd voor mijn hobby en gezin.

Begeleiding van werkvelddeskundigen die gaan doceren is een must. Doe meer dan een PDV. Mijn manager en collega’s hadden onvoldoende tijd om me als nieuwkomer echt te begeleiden. Dat heeft mijn proces vertraagd.”

  

© 2009-2012 ERION® - Govert Flincklaan 6 - 2343 SJ Oegstgeest - Tel.: 06-51.369.274  - KvK-nummer: 27312612


De informatie op deze site wordt met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor gebruik van de bezoeker.


opleidingscoach

studiecoach

advies