website maken website ontwerp ERION Mediation & Coaching & Onderwijsadviesbureau

ERION Coaching & begeleiding


ERION-Mediation
ERION onderwijsadviesbureau
ERION onderwijsadvies
ERION onderwijsadviesbureau
ERION-Contact


ERION onderwijsadviesbureau
ERION-Contact
ERION-Overig
ERION-Links
ERION-Stitemap
ERION-Contact


MEDIATION | Conflictbemiddeling

Communicatieadvies

BOUWEN AAN RESULTAAT

  

Conflicten tussen personen, conflicten tussen burger(s) en overheid, conflicten tussen een persoon en een organisatie komen voor.

Conflicten horen bij personen en organisaties. Iedereen raakt wel eens verzeild in een conflict. Dikwijls onbedoeld en ongewild.  Het  is niet erg. Je moet er wel mee om kunnen gaan.

Voordat je het weet, maak je elkaar uit voor alles wat mooi en lelijk is. Je voelt pijn, boosheid en verdriet. Misschien claim jij wel je recht. Of je zit in een soort gevecht?

Gaat het nog wel over het meningsverschil? Hoe zit het met jullie belangen?

Voelen jullie je prettig bij het conflict? Willen jullie dat dat verandert?

Dat kan! Onder leiding van een mediator of een gespreksbegeleider kunnen jullie op zoek gaan naar een duurzame oplossing die bij jullie past. Het kan een juridisch (langdurig) proces overbodig maken.

ERION® voorziet in conflictbemiddeling / mediation bij niet te complexe conflicten. ERION® zoekt het vooral in de particuliere sfeer. Voor een conflict tussen twee of drie grote ondernemingen verwijzen wij door naar andere mediators.

ERION® heeft als opvatting dat conflicten duurzaam opgelost moeten worden. Het is mooi als de partijen na de conflictbemiddeling / mediation weer met elkaar kunnen omgaan. Uitgangspunt is dat jullie zelf het conflict oplossen. De gespreksbegeleider, de mediator, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Wij beschikken niet over een eigen locatie. In overleg met de conflicterende personen wordt een locatie gekozen. Eventuele kosten van de locatie worden in rekening gebracht.

Aanmelding.

Per mail verzoeken jullie voor een intake. In de cc staat duidelijk wat de mail-correspondenten zijn van de deelnemers aan de conflictbemiddeling. In de mail staat dat u een aanvraag doet voor een intake van een conflictbemiddeling. Jullie geven de namen en (e-mail)adressen van de betrokkenen door. Om de neutraliteit van de gespreksleider / mediator te bewaren, wordt het conflict niet omschreven.

De opgegeven deelnemers ontvangen van ERION® het intake document conflictbemiddeling. Dit document wordt per mail verzonden. Ongeveer twee werkdagen later wordt er per mail de locatie afgestemd. Via de datumprikker wordt de datum van de intake vastgesteld.

Het startdocument intake mediation bevat onze visie op conflictbemiddeling en conflicthantering. Daarnaast bevat het een concept-overeenkomst met betrekking tot de conflictbemiddeling. Het bevat ook huiswerk voor de deelnemende partijen.

Voor de intake wordt maximaal 2 uur uitgetrokken. Een intake tussen twee personen (twee partijen) kost regulier € 200,00 exclusief BTW en exclusief eventuele locatiekosten.

Aan het einde van de intake bepalen alle betrokkenen of de conflictbemiddeling wordt voortgezet.

Jullie sturen de mail naar: info@erion.nl . Onderwerp: intake conflictbemiddeling.

In de maanden juli en augustus vindt in het algemeen geen mediation plaats.

  

© 2009-2013 ERION® - Govert Flincklaan 6 - 2343 SJ Oegstgeest - Tel.: 06-51.369.274  - KvK-nummer: 27312612


De informatie op deze site wordt met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor gebruik van de bezoeker.


mediator

opleidingscoach

studiecoach

advies